Hopp til innholdet

Om meg

Mitt navn er Hege Blom Sørgjerd.

Min faglige bakgrunn er grunnutdanning i sykepleie og videreutdanning i intensivsykepleie. Jeg har jobbed ved St. Olavs hospital siden 2004. Jeg har bred erfaring fra flere klinikker, som barne- og ungdoms klinikken, klinikk for thoraxkirurgi og kvinneklinikken.

Jeg er NACS-autorisert spesialist i sexologisk rådgivning. NACS er Nordic Association for Clinical Sexology, en paraplyorganisasjon for nordiske sexologiske foreninger.

Jeg jobber som sexolog ved St. Olavs hospital og ved Aleris Trondheim. I tillegg driver jeg eget firma. Ved St. Olav er jeg en del av det tverrfaglige Vulvateamet. Jeg samarbeider med Coloplast, et firma some produserer stomiutstyr. I tillegg tar jeg på meg undervisningsoppdrag.

Gjennom mange års erfaring fra sykehus har jeg opparbeidet meg særlig bred kompetanse på kvinnehelse. Fokus ved Skipakrok sexologisk rådgivning er det sexologiske fagfeltet og ivaretakelse av seksuell helse, ikke bare for kvinner og menn, men for mennesker av alle kjønn.

Jeg er opptatt av sexologi som fagfelt og har en seriøs tilnærming til rollen som fortrolig samtalepartner. Jeg har taushetsplikt. Virksomheten drives i henhold til etiske retningslinjer fra NACS.