Om meg

Mitt navn er Hege Blom Sørgjerd.

Min faglige bakgrunn er grunnutdanning i sykepleie og videreutdanning i intensivsykepleie. Jeg har mer enn 15 års erfaring fra St. Olavs hospital, med bred erfaring fra flere klinikker, som barne- og ungdoms klinikken, klinikk for thoraxkirurgi og  kvinneklinikken.

Jeg har en NACS-godkjent utdanning som sexolog. NACS er Nordic Association for Clinical Sexology.

Gjennom erfaring fra sykehus har jeg opparbeidet meg bred kompetanse på kvinnehelse. Fokus ved Skipakrok sexologisk rådgivning er det sexologiske fagfeltet og ivaretakelse av seksuell helse, ikke bare for kvinner og menn, men for mennesker av alle kjønn.

Jeg er opptatt av sexologi som fagfelt og har en seriøs tilnærming til rollen som fortrolig samtalepartner. Jeg har taushetsplikt. Virksomheten drives i henhold til etiske retningslinjer fra NACS.